Zapraszamy na wykłady organizowane przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

W semestrze zimowym Instytut planuje przeprowadzenie trzech cykli wykładów dla studentów i doktorantów uczelni warszawskich.

IPWC jest jednostką międzyuczelnianą, utworzoną w 1996 roku przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

W semestrze zimowym Instytut planuje przeprowadzenie trzech cykli wykładów dla studentów i doktorantów uczelni warszawskich.

W1: Skuteczna prezentacja i promocja nauki

W2: Kultura na co dzień i od święta

W3: Efekty medium telewizji informacyjnej

Pobierz ulotkę z ofertą wykładów: