Zaproszenie do udziału w sesjach posterowych 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Katowicach

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesjach posterowych organizowanych w ramach bloku wydarzeń pt. TransformingEuropeanCities: for a Better Europe, for a Better World (w skrócie: Ścieżka europejska), które odbędą się w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Katowicach, w dniach 26–30 czerwca 2022 r. 

Blok wydarzeń nawiązuje bezpośrednio do głównego celu WUF11, zakreślając europejski wymiar dyskusji oraz wskazując na wyjątkowe znaczenie miast tego regionu dla rozwiązywania problemów globalnych. Ścieżka europejska koncentruje uwagę na 4 wiodących tematach polityki miejskiej:  

§  Miasto zielone (Green City),  

§  Miasto sprawiedliwe i włączające (Equitable and Inclusive),  

§  Zrównoważona mobilność miejska (Sustainable Urban Mobility), 

§  Dostępne mieszkalnictwo (AffordableHousing).  

W ramach Ścieżki uczestnicy WUF11 mają możliwość zgłoszenia czynnego udziału w 10 sesjach posterowych, w trakcie których mogą zaprezentować prace związane z działalnością naukową, zawodową, aktywistyczną lub hobbystyczną. Merytoryczny nadzór nad organizacją sesji posterowych sprawują 4 zaproszone do współpracy polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnika Śląska w Gliwicach.  

 

Zgłoszenia na sesje posterowe przyjmujemy do 15 maja 2022 r. pod adresem: tec-wuf11@irmir.pl 

 

Więcej informacji dotyczących Ścieżki europejskiej, w tym wytyczne posterowe oraz program, znajdziecie Państwo na stronach: 

§  https://obserwatorium.miasta.pl/wuf11/sciezka-europejska/ (pl), 

§  https://wuf.unhabitat.org/european-track.php (ang). 

 

Nie czekaj – zgłoś swój czynny udział na WUF11 – zaprezentuj poster!