Zmiana terminu zgłoszeń na Konferencję i Naukowej "Wspólne Jutro. Środowisko Architektury w Obliczu Wyzwań

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "WSPÓLNE JUTRO. ŚRODOWISKO ARCHITEKTURY W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ", organizowanej przez Katedrę Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która odbędzie się w dniach 12 i 13 marca 2024 w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Uwaga! Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń oraz wnoszenia opłat na konferencję "Wspólne Jutro. Środowisko Architektury w Obliczu Wyzwań" został przesunięty na dzień 29.02.2024 r.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "WSPÓLNE JUTRO. ŚRODOWISKO ARCHITEKTURY W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ", organizowanej przez Katedrę Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pod honorowym patronatem:
-Jego Magnificencji Rektora Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby,

-Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Grzegorza Świta,

-Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, 

-Prezydenta Miasta Kielce.
Konferencja odbędzie się w dniach 12 i 13 MARZEC 2024 w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Zaproszenie kierujemy także do studentów i doktorantów, którym proponujemy prezentację komunikatów lub posterów podczas specjalnej studenckiej sesji naukowej.
Poniżej "Komunikat nr 1" dotyczący Konferencji:

KOMUNIKAT_PL (pdf, 196,78 kB)

Link do Karty zgłoszenia za pomocą formularza on-line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiE7Y4K_ESDalmwS6mOpxhhd832sNyKYPaFV6qSjXqEoHAA/viewform
Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu oraz na stronie
internetowej:
https://tu.kielce.pl/wspolne-jutro/
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29-02-2024 r.
Termin wnoszenia opłat: 29-02-2024 r.
Termin konferencji: 12 i 13-03-2024 r.
Kontakt: konferencja2024@tu.kielce.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
We are pleased to invite you to the International Scientific Conference "COMMON TOMORROW. ARCHITECTURE ENVIRONMENT IN THE FACE OF CONTEMPORARY CHALLENGES" organized by the Department of Theory and Architectural and Urban Design, Faculty of Construction and Architecture, Kielce University of Technology,
under the honorary patronage of
- His Magnificence the Rector of Kielce University of Technology - Professor Zbigniew Koruba,D.Sc. Eng.,
- Dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture of the Kielce University of Technology – Professor Grzegorz Świt, D.Sc. Eng.,
- Dean of the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology - Professor Magdalena Kozień-Woźniak, D.Sc. Eng. Arch.,
- Mayor of Kielce.
The conference will take place on 12 and 13 MARCH 2024 in the building of the Faculty of Civil Engineering and Architecture of Kielce University of Technology.
We warmly encourage you to attend, deliver papers and prepare articles that meet the objectives of the Conference.
The invitation is also extended to students and doctoral students, who are invited to present contributions (posters, presentations) during a special student scientific session.
Please find attached "KOMUNIKAT_EN": 

KOMUNIKAT_EN (pdf, 224,04 kB)

Link to Report Card via online form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiE7Y4K_ESDalmwS6mOpxhhd832sNyKYPaFV6qSjXqEoHAA/viewform
For further details, see our website: 
https://tu.kielce.pl/wspolne-jutro/
Deadline for submissions: 29 February 2024 Deadline for payment of fees: 29 February 2024 Conference date: 12-13 March 2024.
Contact: konferencja2024@tu.kielce.pl
You are cordially invited to participate!