Interdyscyplinarne warsztaty - Redefiniowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych

W ten piątek (15 listopada) odbyły się warsztaty "Redefiniowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych", organizowane przez Wydział Architektury PW razem z Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP Oddział Warszawski SARP, Partnerstwo dla klimatu i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń i współpraca przy analizie zagadnień problemowych oraz wdrażaniu technologii i rekomendowanych rozwiązań w inwestycjach dotyczących problematyki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta i budynków w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami.

Wnioski prac 6 grup warszatowych zostały zaprezentowane na konferencji Redefining Cities in View of Climatic Changes, która odbywała się w dniach 20-21 listopada.

Poniżej prezentujemy poster, który jest efektem podsumowania prac wszystkich grup warsztatowych: