Introductory lecture to the hypothetical 3D reconstruction of lost architectural heritage

Dziekan Wydziału Architektury PW zaprasza na wykłady wprowadzające do hipotetycznej rekonstrukcji 3D utraconego dziedzictwa architektonicznego.
Wykłady promują projekt Erasmus+:  CoVHer – Computer-based Visualization of Architectural Cultural Heritage.

Data: 08.05.2023, 17:00-18:30

Miejsce: sala 103, WAPW

Eleonora Bergman:

Synagogue architecture and Jewish culture in the European context

Piotr Kuroczyński:

Historiography of computer-aided 3d reconstruction as a documentation tool

 

https://covher.eu/