Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Barbary Gancarczyk

Zdjęcie z wizyty Pani Gancarczyk na WAPW w 2019 r.

Zdjęcie z wizyty Pani Gancarczyk na WAPW w 2019 r.

W dniu 18.04.2023 roku Pani Barbara Gancarczyk, absolwentka naszego Wydziału, obchodziła Jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć społeczności akademickiej tę niezwykłą postać – uczestniczkę Powstania Warszawskiego, świadka ważnych wydarzeń w historii Warszawy i Polski.

Pani Barbara Gancarczyk była uczestniczką tajnych kompletów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Należała do harcerskiego Batalionu „Wigry” Armii Krajowej. Miała pseudonim „Pająk”, drugi pseudonim „Konarzewska”, ale jak sama wspomina: „właściwie znano mnie pod pseudonimem Pająk”. Jako sanitariuszka, podczas Powstania Warszawskiego, walczyła na Starym i Nowym Mieście. Pomogła wynieść z płonącej katedry Krucyfiks Baryczkowski. Nie wykonała rozkazu o ewakuacji i pozostała z rannymi do upadku Starego Miasta. Uczestniczyła w ekshumacji powstańców na warszawskiej Starówce. Po wojnie Pani Barbara Gancarczyk studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz pracowała w Biurze Odbudowy Stolicy w Warszawie.

Niezwykle ciepło wspominamy spotkanie, które odbyło się 11 listopada 2019 roku na Wydziale Architektury. Pamiętamy Panią Barbarę Gancarczyk jako osobę serdeczną, ciekawą świata, skromną, otwartą i pełną życiowej mądrości. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za bezcenne opowieści - relacje świadka, którymi zechciała się z nami podzielić oraz chcemy wyrazić Pani Barbarze Gancarczyk naszą serdeczność i uznanie.