KOSZYKOWA 55 - KLAUZURA

W czwartek 14 grudnia 2023 r. na naszym wydziale obyła się KLAUZURA, czyli drugi etap projektu KOSZYKOWA 55. Siedem zespołów złożonych z osób studiujących oraz nauczających, zarówno w dydaktyce jak i administracji, wzięło udział w warsztatach, które miały na celu wypracowanie różnych koncepcji przekształceń gmachu naszego wydziału.

Wspólnie dyskutowaliśmy i rysowaliśmy marzenia o naszej wymarzonej siedzibie - partycypacja w wykonaniu architektów dla architektów.KLAUZURA była kolejnym krokiem na drodze do tworzenia wniosku o dodatkowe finansowanie z budżetu państwa przebudowy gmachu wydziału, w co chcemy zaangażować całą naszą społeczność akademicką.

Prace zespołów z KLAUZURY będą częścią publikacji, którą stworzymy jako podsumowanie całej wspólnej dyskusji nad zmianami na Koszykowej 55. 

A w Nowym Roku rozpoczniemy kolejny etap prac: KONSULTACJE…

Więcej informacji wkrótce!