KOSZYKOWA 55 - KOREKTA

We wtorek 5 grudnia 2023 r. miała miejsce KOREKTA gmachu wydziału, zainicjowana przez dziekana Krzysztofa Koszewskiego. Po omówieniu problemów i potencjałów przestrzennych naszego budynku przez dziekana, każdy mógł wyrazić swoje zdanie, rozrysować swoje pomysły, nanieść komentarze i wskazówki - zarówno osoby studiujące, jak i pracujące na naszym wydziale, nie tylko w dydaktyce, ale również w administracji.

Wydarzenie było początkiem prac nad projektem KOSZYKOWA 55, w którym chcemy zachęcić społeczność naszego wydziału do zaangażowania się w proces tworzenia wniosku o dodatkowe finansowanie z budżetu państwa na przebudowę gmachu.