Komunikat Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

fot: freepik.com

Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie Politechniki Warszawskiej.

Informacje zostały zamieszczone na stronie: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Komunikat-Rektora-PW-w-zwiazku-z-koronawirusem-SARS-CoV-2

  1. Wstrzymuje się międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników z dniem dzisiejszym do odwołania (zarządzenie Rektora PW nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.).
  2. Osoby, które dotychczas zaciągnęły zobowiązania finansowe związane z wyjazdem zagranicznym, muszą na własną odpowiedzialność podjąć decyzję o realizacji wyjazdu, a po powrocie przez 2 tygodnie pozostać w domu i tam wykonywać swoją pracę. Studenci zobowiązani są do pozostania przez 2 tygodnie w miejscu zamieszkania i kontynuowania nauki we własnym zakresie. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych z nieobecnością studentów w tym okresie.
  3. Pracownicy, studenci i doktoranci powracający z prywatnych wyjazdów z krajów, gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki.
  4. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na stronie:

https://www.pw.edu.pl/content/download/35284/212560/file/MATERIA%C5%81%20INFORMACYJNY_PL_wersja_3.5.pdf

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW swoje pytania mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL  (PL) lub  HELP@CENTERMED.PL  (EN).