Konferencja "Redefining Cities in View of Climatic Changes"

W dniach 20 i 21 listopada 2019 odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Redefining Cities in View of Climatic Changes, której organizatorem był Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Współorganizatorem było Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technoloii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)

W dwudniowej konferencji udział zgłosiło 150 uczestników z 30 ośrodków naukowych z Polski, Danii, Chin, Korei, Egiptu, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych.
Wygłoszonych zostało 40 referatów w 8 głównych sesjach naukowych oraz sesja doktorancka i prezentacje 20 posterów.
Konferencja odbyła się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technoloii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT).

Z konferencją były powiązane wydarzenia towarzyszące:
- W dniu 15.11.2019 odbyły się Warsztaty Redefiniowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych, 60 zgłoszonych uczestników
- W dniu 19.11.2019 odbył się wykład profesora Emanuele Naboni, KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design, and Conservation, wykład dla studentów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
- W dniach 20 i 21 listopada 2019 odbyły się 2 panele eksperckie: Implementation of a sustainable city model and adaptation to climate change oraz Implementation of innovative solutions and technologies. Wygłoszono 12 referatów ekspertów prezentujących problematykę wdrażania rozwiązań przestrzennych i technologicznych w inwestycjach miejskich.
- W dniu 22.11.2019 odbył się wykład profesora Piotra Noakowskiego, Technische Universität Dortmund, wykład dla studentów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji.