Konkurs Dyplomy dla Warszawy

Właśnie ruszyła trzecia edycja konkursu Dyplomy dla Warszawy, w którym przyznawane są nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. KonkursPrezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Zgłoszenia można składać do 30 marca 2018 roku.

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ organizowany jest od 2016 roku i ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele wiodących warszawskich szkół wyższych, a także przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy, oceniając prace zwraca uwagę na: wartość naukową, w tym ogólną metodologię, sposób ujęcia problemu, a także jego umieszczenie w kontekście rozwoju Warszawy.

Ważnym punktem jest możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy. Organizatorzy chcą poprzez Konkurs zaprosić młodych, zdolnych badaczy do debaty o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stolicy.

Zgłoszenia

Do Konkursu można zgłosić prace obronione na uczelni lub w jednostce naukowej z siedzibą w Warszawie, które nie były zgłaszane do konkursu w poprzednich edycjach i zostały obronione w roku 2017.

Zgłoszenia zawierające pracę konkursową, formularz zgłoszeniowy, streszczenie pracy oraz uzasadnienie spełnienia kryteriów (informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej) należy złożyć do 30 marca 2018 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Magdaleną Jurczak, tel. 22 277 43 09, dyplomy@muzeumwarszawy.pl

Pełna lista laureatek i laureatów oraz fotorelacja z gali

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu / regulamin

Formularz zgłoszeniowy 2018