Konkurs PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez PFR Nieruchomości! Konkurs odbywa się pod patronatem WAPW.

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

PUM oznacza powierzchnię użytkową mieszkalną. Jest to parametr liczbowy – suma powierzchni użytkowej, mierzonej po wewnętrznym obrysie ścian mieszkania. Będąc ważną składową analizy chłonności, PUM staje się kartą przetargową w większości komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy chętnie wybierają działki, na których da się realizować budynki z jak największą liczbą mieszkań, dzięki czemu PUM osiedla jest jak najwyższy. Wskaźnik definiuje również cenę działki przeznaczonej pod mieszkaniówkę.

Jednak architektura mieszkaniowa to nie tylko metry kwadratowe i płynące z nich zyski. Jak zmierzyć jakość architektoniczną, urbanistyczną i społeczną osiedla? Jakie inne kryteria decydują o tym, że w danym miejscu po prostu dobrze się mieszka? Jak zagwarantować zrównoważony rozwój osiedli i budynków, a wraz z nim – całych społeczności? Zwracamy się z tymi pytaniami do młodych badaczy i badaczek, absolwentów i absolwentek studiów magisterskich i doktoranckich, którzy poświęcili swoje teoretyczne prace dyplomowe szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Jeśli:
# badałeś wpływ konkretnych rozwiązań architektonicznych na sposób korzystania z przestrzeni lub budowania więzi sąsiedzkich;
# analizowałaś modele finansowania mieszkalnictwa dostępnego w Polsce i za granicą;
# zbadałeś zróżnicowanie społeczno-przestrzenne miasta;
# pisałaś o gentryfikacji lub degradacji osiedli mieszkaniowych;
# prześledziłeś historię mieszkalnictwa społecznego;
# przewidziałaś kierunki rozwoju i innowacje na rynku mieszkaniowym;
# w inny sposób próbowałeś zmierzyć badawczo Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców…

Konkurs adresujemy do studentów i absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy obronili dyplom w okresie między 1. stycznia 2017 a 7. sierpnia 2019.

Konkurs organizowany jest przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Kapituła składać będzie się z interdyscyplinarnego zespołu naukowczyń i naukowców zajmujących się architekturą, urbanistyką, socjologią, studiami miejskimi, ekonomią, antropologią kulturową itp.

Najlepsza praca otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie opublikowana w formie książki, w pełni sfinansowanej przez Organizatora. Dodatkowo pula nagród wynosi 7000 pln.

Termin zgłoszeń: 7 sierpnia 2019.

Organizatorzy:

 • PFR Nieruchomości
 • PFR Fundacja

Partner:

 • Fundacja Bęc Zmiana

Patronat:

 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Kwartalnik Rzut
 • Architektura & Biznes

Skład Kapituły:

 • prof. Marek Bryx
 • architekt Zbigniew Maćków
 • dr Waldemar Siemiński
 • prezeska Fundacji Bęc Zmiana, Bogna Świątkowska
 • dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
 • dr inż. arch. Agata Twardoch
 • doradczyni zarządu PFRN, Joanna Erbel
 • prezes Zarządu PFRN, Mirosław Barszcz

Podziel się wynikami swojej pracy, zgłaszając ją do Konkursu PFRN na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny mieszkalnictwa, PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców.

Więcej informacji na stronie: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkurspum/