Konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy! Konkurs przeznaczony jest dla absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku.

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Procedura zgłoszeniowa zawarta jest w Regulaminie.

Kontakt do Organizatora: dyplom.eko.arch@pw.edu.pl

Składanie (wysyłanie) Dokumentów Zgłoszeniowych jest możliwe od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00. Ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury nastąpi nie później niż 20 maja 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy