Konkurs na artykuł naukowy "Debiut naukowy 2022"

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.

Dwunastą edycję projektu organizują:

Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

 

Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający stopnia naukowego – doktora.

 

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia w wersji PL oraz ENG wraz z listem zapraszającym stanowią odpowiednio Załączniki nr 1.1, 1.2 oraz 1.3.

Pliki do pobrania: