Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej dyscyplina Architektura i Urbanistyka

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego.

Granty mogą uzyskać tylko osoby, które osiągnęły zadeklarowane rezultaty badań w projektach finansowanych w ramach poprzedniej edycji konkursu (jako kierownicy projektów).

Termin składania wniosków upływa 24 marca 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/Nauka/Badania-naukowe/Wydzialowe-Projekty-Badawcze/Konkursy-nabor-wnioskow

Kontakt: dbn.arch@pw.edu.pl