LOGO HR EXELLENCE IN RESEARCH

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę PW dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez Politechnikę Warszawską logo HR Excellence in Research (logo HR).

W trakcie procesu ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską loga HR należy przeprowadzić wewnętrzną analizę zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW. Na podstawie takiej analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy jest ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych.

Szczegóły dostępne na stronie Zespołu ds. Nauki>>>