Laureaci konkursu Dyplom Roku OW SARP 2019

Studenci i absolwenci naszego Wydziału 29 września br. prezentowali swoje prace dyplomowe w siedzibie OW SARP przy ul. Foksal 2. Jury w składzie: Daniel Frąc (przewodniczący), Ewa P. Porębska, Michał Owadowicz, Jan Belina-Brzozowski, Michał Tatjewski, Barbara Hijewska (sekretarz konkursu), Marta Sękulska-Wrońska (bez prawa głosu przy ocenie prac magisterskich) po wysłuchaniu prezentacji, odbyciu dyskusji i przeprowadzeniu głosowania, wyłoniło laureatów w kategorii praca inżynierska i praca magisterska.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych:

Dyplom roku w kategorii praca inżynierska: 

Karol Perkowski za pracę pt. „Pijalnia wód zdrojowych w Komańczy”.

Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

Wyróżnienia I stopnia w kategorii praca inżynierska:

Beata Momot za pracę pt. „Dom mieszkalny w Warszawie. Rozważania o domowości we współczesnym zamieszkiwaniu

Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

Nikodem Słomczyński za dyplom pt. „Osada Burego Misia W Dolinie Będkowskiej”.

Promotor: mgr inż. arch. Sławomir Kowal

Wyróżnienia II stopnia w kategorii praca inżynierska:

Nadia Sajjad za pracę „Ośrodek turystyki rowerowo-kajakowej połączony z domem opieki dla osób starszych w Józefowie nad Świdrem”.

Promotor dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

Dyplom Roku OW SARP 2019 w kategorii praca magisterska:

Leszek Czaja za pracę pt. „Ogrody przyszłości — metamorfoza rodzinnych ogrodów działkowych na przykładzie ROD im. Obrońców Pokoju przy ul. Odyńca w Warszawie”.

Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW

Wyróżnienia I stopnia w kategorii praca magisterska:

Anna Kowalik za pracę "Architektura skupienia. Przyklasztorne centrum rekolekcyjne w Sulejowie”.

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW

Maciej Sokół za pracę „Architektura schronienia — na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie”.

Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska

Wyróżnienia II stopnia w kategorii praca magisterska:

Kinga Butlewska za pracę „Redefinicja pojęcia »miejska jakość życia« w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi”. 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW