Miasto przyjazne mieszkańcom. Centra lokalne i osiedlowe - wizje studentów

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac studenckich, przygotowanych w trackie zajęć "Projekt urbanistyczny centrum" w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW. Wystawa odbędzie się w dniach 18-22 marca 2024 r. w godz. 9-16 w Sali Lustrzanej (parter), w siedzibie OW SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie. Zachęcamy również do udziału w spotkaniu hybrydowym połączonym z prezentacją prac i dyskusją z autorkami i autorami opracowań dnia 19.03.2024 r. (wtorek) o godz.16:00. Link w artykule.

Link do spotkania online na platformie MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8o6vBzsI10m0MJPGbDAs7I0WjnIuxZ4dDeJ7XMUOyes1%40thread.tacv2/1710146134003?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220f4dc0f7-6a39-4b80-9d5a-78c912c917d4%22%7d