Międzywydziałowe studia podyplomowe - interdyscyplinarny BIM

Zapraszamy na trzecią edycję studiów podyplomowych - interdyscyplinarny BIM

Studia organizowane przez Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Kontakt
tel.: +48 22 234 6291
email: sp.ibim@pw.edu.pl

Info

www.ibim.pw.edu.pl

Rekrutacja

www.rekrutacja.pw.edu.pl

Zajęcia na
Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Architektury
dwa semestry, 16 zjazdów w soboty i niedziele
256 godzin dydaktycznych

planowane rozpoczęcie:
październik 2020
opłata za dwa semestry:
9500 zł

Semestr 1
BIM w teorii iwpraktyce – wykłady 16h
Koordynacja międzybranżowa – lab. komp. 16h
Modelowanie BIM3D – dwa programy komp. 2 x 24h
Programowanie wizualne – dwa programy komp. 2 x 24h

Semestr 2
Przepływ informacji w procesach BIM– lab. komp. 24h
Narzędzia analiz branżowych – lab. komp. 24h
Realizacja inwestycji w tech. BIM- wyk. 8h / ćw. 8h
Zarządzanie projektami i proc. BIM- wyk. 8h / ćw. 8h
Międzybranżowy projekt BIM– ćw. 24h / lab. komp. 24h
Zespołowy projekt wielobranżowy - praca dyplomowa.