Nagroda dla absolwentki WAPW za dyplom o tematyce sakralnej

Serdecznie gratulujemy Kamili Harunowicz, absolwentce WAPW, za nagrodę w konkursie "2018 Faith & Form/Interfaith Design Awards Program". Praca pod tytułem "Kaplica z centrum kontemplacyjno – rekolekcyjnym. Semantyka w przestrzeniach świętych w kontekście badań nad architekturą sakralną." została wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Marii Wierzbickiej.

"Kaplica z centrum kontemplacyjno – rekolekcyjnym ma być odpowiedzią na występującą coraz częściej potrzebę poszukiwania sensu życia, wyciszenia i odnowy duchowej. Praca omawia formę rekolekcji ingnacjańskich, medytację chrześcijańską oraz symbolikę nadającą znaczeń i charakteryzującą przestrzenie sakralne. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie jakich miejsc duchowych potrzebuje człowiek żyjący w dzisiejszych czasach.
Projekt zakłada stworzenie miejsca do odprawiania rekolekcji ignacjańskich sprzyjającego refleksji i wypoczynkowi poza miastem, uwzględniając duży udział terenów zielonych i środowiska przyrodniczego. Założeniem projektu jest kompleksowa obsługa rekolekcjonistów, umożliwiona przez kaplicę- miejsce odprawiania liturgii i modlitwy, część wspólną – przestrzeń nauki, wykładów, medytacji oraz domki rekolekcyjne / cele / eremy – będące strefą wyciszenia, odpoczynku i medytacji indywidualnej.
Ideą projektu jest stworzenie zabudowy, która swoją skalą, formą i wyrazem architektonicznym będzie współgrać z otoczeniem i wpisywać się w krajobraz naturalny."