Nagroda dla pracy magisterskiej Marty Kubasińskiej

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Marty Kubasińskiej "Osiedle cyrkularne wykorzystujące zasady ekonomii obiegu zamkniętego. Projekt zagospodarowania dla fragmentu dzielnicy Wilanów", opracowana pod kierunkiem dr. inż. arch. Artura Filipa, została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą polityk miejskich, organizowanym przez Kongres Polityki Miejskiej.

"Zasady ekonomii obiegu zamkniętego i miejskiego metabolizmu posłużyły do opracowania autorskiej metody dostrajania. Jest ona próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zmodyfikować zapis regulacji planistycznych, tak aby mieszkańcy mieli możliwość dostosowywania się do zmieniającego się społeczeństwa, środowiska czy warunków ekonomicznych." - Marta Kubasińska.

Gratulujemy!