Nagroda im. Marka Witruwiusza dla dr inż. arch. Alicji Szmelter

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę imienia Marka Witruwiusza za 2020 rok, monografii dr inż. arch. Alicji Szmelter pt.: „Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku” wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 2019 roku.

Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny pracy, a szczególnie za dotarcie do trudno dostępnych źródeł w rosyjskich archiwach i literaturze naukowej oraz udostępnienie ich poprzez publikację. Pozwoliło to uzupełnić wiedzę o wpływie europejskich osiągnięć urbanistyki na projekty i realizacje w Polsce.

Nagroda Imienia Marka Witruwiusza jest wyrazem uznania dla wyróżniającej się publikacji naukowej z dyscypliny architektura i urbanistyka. Przyznający ją Komitet Architektury i Urbanistyki PAN nie wyznacza żadnych ograniczeń tematycznych wobec zgłaszanych książek. Jedynym kryterium przyznania nagrody jest wysoka jakość naukowa pracy, a tę ocenia pięcioosobowa komisja i – w razie potrzeby – także powołani do tego zadania recenzenci.