Nagrody Ministra Rozwoju dla naszych naukowców i absolwentów

Józef Kuraszkiewicz podczas targów BUDMA w Poznaniu odebrał z rąk Ministra nagrodę za najlepszą magisterską pracę dyplomową w konkursie Ministra Rozwoju. /fot. dr inż. arch. Łukasz Piątek

Serdecznie gratulujemy naukowcom oraz absolwentom związanym z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej znalezienia się wśród laureatów Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju. 

Laureaci z WAPW:

w kategorii rozprawy doktorskie:

  • dr inż. arch. Anna Nowak z Wydziału Architektury za rozprawę „Kształtowanie bionicznych powierzchni strukturalnych w architekturze współczesnych elewacji”, promotor: dr hab. inż. Wiesław Rokicki
  • dr inż. arch. Łukasz Piątek z Wydziału Architektury za rozprawę „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

w kategorii prace magisterskie:

  • mgr inż. arch. Józef Kuraszkiewicz z Wydziału Architektury za pracę „Centralny Port Komunikacyjny - szansa na miasto przyszłości. Koncepcja "Airport City" i zintegrowanego węzła transportowego”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr hab. inż. Krystyna Solarek, prof. PW

w kategorii krajowe publikacje:

  • dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW z Wydziału Architektury za publikację „Modele Architektoniczne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Pełna lista nagrodzonych naukowców i absolwentów związanych z Politechniką Warszawską