Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, organizowanym przez Politechnikę Białostocką

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Drewno w Architekturze” są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura w uczelni działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2019 i 2020, 2021.

Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań.

Prace można składać osobiście lub przesyłać w terminie od 01.10.2021 do 22.10.2021.

DwA_REGULAMIN 2021 (pdf, 287,89 kB)