Najnowsze Koncepcje Architektury - wystawa prac

Formuła przedmiotu zakłada autorskie i eksperymentalne studia nad najnowszymi aspektami architektury i otoczenia człowieka. Metodyka prowadzenia zajęć uległa rozszerzeniu o bezpośrednie zaangażowanie uczestników w proces edukacyjny poprzez wspólne działania i przedsięwzięcia ukierunkowane na współpracę, realizację zadań warsztatowych, konfrontacje pomysłów między zespołami - wreszcie efekt, który prezentuje autorską wypowiedź o podjętym temacie - bez ograniczenia środków i metod prezentacji.

Wystawa prezentuje: modele przestrzenne, schematy graficzne, wypowiedź za pomocą aplikacji mobilnych, komiks, katalog, zestaw materiałów (budowlanych), plansze analityczne i pewien eksperymentalny model z wykorzystaniem monitora i okularów polaryzacyjnych - istotny jest krytyczny i analityczny wymiar wypowiedzi oraz nowe metody i konwencje prezentacji.
Jednym z zadań było samodzielne określenie przez uczestników formy swojej wypowiedzi. Praca realizowana w zespołach 2-3 osobowych. Kilkuetapowy proces weryfikacji założeń i efektów. Technika dowolna.

Prace zgromadzono w Klubie WAPW, ul. Koszykowa 55 (podziemia) po lewej stronie od wejścia

Uczestnicy seminarium / autorzy prac - studenci IV roku studiów
inżynierskich WAPW:
Krzysztof Chodyra, Dominika Dydyszko, Mikołaj Gadomski, Ewa Grządka, Karolina Jabłońska, Katarzyna Janczura, Anna Januszkiewicz, Julia Kazik, Julia Kazimierska, Nina Kempa, Hubert Konarowski, Natalia Korczak, Konrad Lang, Mikołaj Madajski, Joanna Majsak, Beata Momot, Zuzanna Nowosielska, Marta Olczak, Patrycja Piłkowska, Monika Rygier, Zuzanna Słabik, Zofia Sośnierz, Wiktor Waniek, Anna Wodzyńska
Prowadzący: dr inż. arch. Maciej Czarnecki

Początek: 16.01.2019 godz. 16.00
Koniec: 21.01.2019 godz. 12.00

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: