Nasi prowadzący w nowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej Warszawy!

Niezmiernie miło nam poinformować, że prowadząca zajęcia na naszym wydziale dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka została powołana przez Prezydenta m. st. Warszawy na przewodniczącą nowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej (MKUA)! W składzie 12-osobowej komisji znalazł się również prowadzący zajęcia na naszym wydziale dr inż. arch. Tomasz Majda, a także absolwentki i absolwenci WAPW. Serdecznie gratulujemy!

Co to jest MKUA? 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do kompetencji Komisji należy opiniowanie różnych projektów architektonicznych i urbanistycznych trafiających do Miasta. Komisja zajmuje się także dokumentami przygotowywanymi przez Miasto. Odnosi się do planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych na mocy specustawy czy dokumentów wyższego rzędu takich jak programy operacyjne, strategiczne. Komisja opiniowała projekty Studium dla Warszawy, a w przyszłości zajmie się również Planem Ogólnym.

Kto zasiądzie w nowej Komisji?

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w kadencji 2024-2026 obradować będzie w 12-osobowym składzie. Połowę miejsc zajmują ekspertki, architektki i urbanistki, drugą połowę architekci i urbaniści, a także ekspert od spraw mobilności.

W skład MKUA wchodzą wybitne specjalistki i wybitni specjaliści z zakresu architektury oraz urbanistyki. Posiadają oni w tych dziedzinach zarówno doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne. Nowa Komisja została wyłoniona w związku z ostatnią nowelizacją ustawy, która nałożyła na samorządy obowiązek powołania nowego jej składu.

 

Pełny skład nowej Komisji:

W nowej Komisji zasiadają: Małgorzata Mirecka – Przewodnicząca Komisji; Anna Aneta Tomczak – zastępczyni Przewodniczącej Komisji; Małgorzata Dembowska; Paweł Detko; Jan Jakiel; Maciej Lewandowski; Piotr Lorens; Tomasz Majda; Jolanta Przygońska; Robert Szumielewicz; Magdalena Wnęk i Monika Wróbel.