Nowości w ofercie dydaktycznej Zakladu Aerodynamiki (Wydział MEiL)

W imieniu zespołu realizującego grant dydaktyczny IDUB, zapraszamy na seminarium podczas którego przedstawimy nowe przedmioty w ofercie dydaktycznej Zakładu Aerodynamiki. Przedmioty te zostały opracowane w ramach grantu dydaktycznego IDUB z myślą o uczestnikach studiów 2-ego stopnia w Politechnice Warszawskiej zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w zakresie m.in. zaawansowanego modelowania w aerodynamice i mechanice płynów, metod obliczeniowych i eksperymentalnych, a także zastosowań aerodynamiki w urbanistyce. 

Oferta obejmuje osiem przedmiotów obieralnych, a mianowicie:

1. Modelowanie przepływów wielofazowych,

2. Zagadnienia optymalizacji z mechanice płynów (dwie wersje językowe),

3. Technologie i algorytmy High Performance Computing,

4. Wprowadzenie do stabilności hydrodynamicznej (dwie wersje językowe),

5. Eksperyment w mechanice płynów i aerodynamice,

6. Aerodynamika struktur urbanistycznych,

7. Nanomechanics and modern nanotechnology in aerospace engineering,

8. Fluid-Structure Interaction – fundamentals with applications.

Pełna treść ogłoszenia: 

Ogłoszenie o seminarium 2 (pdf, 124,29 kB)