Obchody stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich

W sobotę, 28 stycznia w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja rozpoczynająca obchody stulecia Towarzystwo Urbanistów Polskich, które zostało utworzone w styczniu 1923 roku na naszym Wydziale.

Początek obchodów roku jubileuszowego zgromadził w Auli WAPW prawie sto czterdzieści osób z całej Polski. Spotkanie otworzyli: Prezes TUP i jednocześnie pracownik WAPW Tomasz Majda i Dziekan Wydziału Architektury PW Krzysztof Koszewski, a listy gratulacyjne odczytali przedstawiciele pozostałych instytucji, z których wywodzili się członkowie założyciele TUP: rządu i samorządu Warszawy. Konferencji towarzyszyła, ciesząca się dużym zainteresowaniem, wystawa prezentująca dorobek pracowników Wydziału Architektury PW, będących członkami TUP, ukazująca zmiany warsztatu urbanisty na przestrzeni ostatniego stulecia.