Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Katarzyna Kosk

11 grudnia 2018 r. godz. 15:05, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 11 grudnia 2018 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Katarzyny Kosk

 

na temat:

Projektowanie partycypacyjne szansą na poprawę środowiska mieszkaniowego w dobie globalizacji

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Marta Tobolczyk, em. prof. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Pawlikowska-Piechotka, prof. AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

Politechnika Gdańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).