Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Tomasz Waszczuk

4 grudnia 2018 r. godz. 15:05, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 4 grudnia 2018 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Tomasza Waszczuka

 

na temat:

Przekształcenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych zlokalizowanych przy zbiornikach wodnych a obraz miasta. Studia wybranych przykładów rozwiązań w państwach Europy Zachodniej i USA – adaptacja do polskich warunków

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, prof. zw. SSW

Sopocka Szkoła Wyższa

 

dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).