Ocena przestrzeni bibliotecznych - potrzeby użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest ocena przestrzeni bibliotecznych w Gmachu Głównym PW. Pragniemy, aby biblioteka była miejscem, które odzwierciedla Wasze potrzeby.  Pomóż nam stworzyć środowisko, które będzie inspirujące, kreatywne i dopasowane do Waszych wymagań.

Chcesz mieć wpływ na aranżację przestrzeni Biblioteki w Gmachu Głównym PW? 

Wypełnij krótką anonimową ankietę:

https://forms.office.com/e/GeTvHfngS1

Czekamy na Twoje pomysły.

 

---------------------------------

 

Evaluate library spaces in the WUT Main Building – User Needs Survey 

 

Please complete this anonymous survey to evaluate library spaces in the WUT Main Building.

We want our library to be a place that reflects your requirements. Help us create an environment that is inspiring, creative and tailored to your needs.

Want to have a say in the arrangement of the library space in WUT Main Building?

Fill out a short anonymous survey:

https://forms.office.com/e/GeTvHfngS1

We look forward to receiving your ideas.