Oferta zajęć sportowych dla pracowników PW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW informuje, że od listopada 2022r. wznowiona została edycja zajęć sportowych dla pracowników.

Szczegółowa oferta  oraz link do zapisów zostały zamieszczone na stronie:

https://biuletyn.pw.edu.pl/Pracownicy/Aktualnosci/Nowa-edycja-bezplatnych-zajec-sportowych

oraz www.swfis.pw.edu.pl w zakładce << zajęcia dla pracowników>>