Ogłoszenie o konkursie na granty dla młodych naukowców w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na granty dla młodych naukowców w roku akademickim 2020/2021

Dziekan Wydziału Architektury PW Decyzją nr 52/2020 z dnia 21 października 2020 roku ogłasza konkurs na granty dziekańskie dla młodych naukowców WAPW w roku akademickim 2020/2021.

Wniosek o grant, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć w wersji elektronicznej na adres Działu Badań Naukowych WAPW: dbn.arch@pw.edu.pl w terminie do dnia 9 listopada 2020 r.

 

Załączniki:

- Regulamin konkursu;

- Formularz wniosku o finansowanie grantu dla młodych naukowców w roku 2020/2021.

Wniosek_o_grant_dziekański_dla_młodych_naukowców_2020 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 0 B)