Ogłoszenie o konkursie na najlepsze publikacje naukowe z lat 2022 i 2023

Zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni w dyscyplinie architektura i urbanistyka do udziału w konkursie na najlepsze publikacje naukowe z lat 2022 i 2023, organizowanym przez Radę Naukową Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW. 

Wniosek o nagrodę, według zamieszczonego na stronie wzoru (wraz z wydrukiem z Bazy Wiedzy PW, zawierającym dane bibliometryczne) należy złożyć w wersji elektronicznej na adres Działu Badań Naukowych WAPW: dbn.arch@pw.edu.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r

Regulamin konkursu (pdf, 84,20 kB)