Otwarcie wystawy po-warsztatowej

Zapraszamy na otwarcie wystawy po-warsztatowej, którą otworzą prezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski i dziekan WA PW prof. Jan Słyk. Przez ostatni tydzień studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej wraz z studentami z Architecture Association z Londynu, próbują zmierzyć się z wyzwaniami urbanistycznymi warszawskiego Mokotowa. Rezultaty międzynarodowych warsztatów będą przedstawione w formie wystawy.

Otwarcie wystawy: Wtorek 7 maja 2019 g. 13:30, Wydział Architektury, Koszykowa 55

Organizatorzy:

  • Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
  • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta St. Warszawy
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Warsztaty (w języku angielskim) były prowadzone na naszym Wydziale w terminie od 24 kwietnia do 6 maja wraz z grupą angielską realizującą program HOUSING & URBANISM 2018-19 pod kierunkiem prof. Lawrence Bartha z AA School of Architecture.

Zapraszamy także na wykład profesora Lawrence Bartha, który odbędzie się we wtorek o godz. 17.15
Wykład w języku angielskim, audytorium 103, pierwsze piętro budynku WAPW, Koszykowa 55.