"Panie Kierowniku" - wystawa prac kolejnych kierowników Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW

Zapraszamy na wystawę rysunków, grafik i malarstwa kolejnych kierowników Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PW, która będzie otwarta na naszym wydziale w dniach 2.10.-6.11.2023 r.

2 października, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, otwieramy wystawę „Panie Kierowniku”, będącą przekrojową historią dynamicznych przemian w sztukach plastycznych na przestrzeni ostatniego stulecia, opowiedzianą z perspektywy wszystkich kierowników Pracowni Rysunku Malarstwa i Rzeźby naszego wydziału. Wystawa będzie otwarta codziennie w galerii Wydziału Architektury PW (tuż przy wejściu głównym) i potrwa do 6 listopada 2023 roku.

Wystawa prezentuje prace kolejnych kierowników Zakładu Rysunku Odręcznego (przekształconego w Pracownię Rysunku Malarstwa i Rzeźby) od momentu jego powołania w 1915 roku do dzisiaj. Zygmunt Kamiński, Eugeniusz Szparkowski, Henryk Dąbrowski, Adam Sufliński, Mirosław Orzechowski i Tomasz Trzupek to kolejni kierownicy, którzy łączyli i łączą pracę dydaktyczną z projektową i artystyczną.

Na wystawie tej prześledzić można zmieniające się oblicze rysunku na przestrzeni ponad stu lat. Medium to dzisiaj jest czymś zupełnie innym niż w czasach Kamińskiego, który był uczniem m.in. Józefa Mehoffera na krakowskiej ASP i tym samym spadkobiercą XIX wiecznego malarstwa. Pracownia rysunku stała się krzewicielem tej tradycji. Jednak wpływ fotografii, nowych prądów w sztuce oraz w końcu technik komputerowych sprawiły, że rysunek odręczny, z niezbędnego narzędzia każdego architekta stał się sposobem przedstawiania różnych sposobów rozumienia świata. Z podstawowego medium odręczne rysunki w architekturze stały się wartością dodaną, która wymaga zmian w sposobie nauczania a przede wszystkim w metodach oceny i omawiania prac studentów. Oprócz poprawności odwzorowania rzeczywistości ważnymi składowymi edukacji są wrodzona ekspresja, indywidualność oraz same ambicje studentów. Nauczyciele z mistrzów stali się partnerami w docieraniu do indywidualnie rozumianej istoty rzeczy.

Wystawa ta stawia pytania o relacje dorobku i doświadczeń każdego z kierowników ze sposobami nauczania rysunku na Wydziale Architektury.