Podsumowanie międzynarodowej konferencji Redefining Cities in View of Climatic Changes

W dniach 7-8.12.2023 odbyła się zorganizowana przez nasz wydział międzynarodowa konferencja Redefining Cities in View of Climatic Changes z udziałem gości z całego świata, z innych polskich uczelni, naszych pracowników oraz studentów. Uczestnicy konferencji podjęli próbę odpowiedzi na pytanie jak w obliczu zmian klimatycznych kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, jego przestrzenie publiczne, system przyrodniczy, budynki oraz infrastrukturę wykorzystując tradycję oraz współczesne technologie.

Naszymi gośćmi byli m.in. dr hab. inż. arch. Anna Bać, dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. Kees Christiaanse, dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska, prof. Robert Knippschild, prof. Manfred Köhler, dr inż. arch. Piotr Kuczia, prof. Emanuele Naboni, prof. Jonathan Natanian, prof. Dan Pitera, prof. Noah Resnick. 

Konferencja była finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka.

 

ENG:

On 7-8 December, an international conference "Redefining cities in view of climatic changes", organized by our Faculty, took place with the participation of distinguished guests from all over the world, from other Polish Universities, our staff and students. The participants of the conference tried to answer the question how to design the functional and spatial structure of a city, its public spaces, natural system, buildings and infrastructure using tradition and modern technologies in the face of climate change.

Among our guests were Dr. Eng. arch. Anna Bać, dr. hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, Prof. Kees Christiaanse, D.Sc. arch. Małgorzata Hanzl, dr. hab. inż. arch. Joanna Jablonska, Prof. Robert Knippschild, Prof. Manfred Köhler, Dr. Eng. arch. Piotr Kuczia, Prof. Emanuele Naboni, Prof. Jonathan Natanian, Prof. Dan Pitera, Prof. Noah Resnick. 

The conference was funded by the Ministry of Education and Science under the program Excellent Science.