Porozumienie Trójstronne - Porgram Mentoringowy dla studentów WAPW

Fot. Monika Lemańska

Już w najbliższym roku rusza pierwsza edycja Programu Mentoringowego WAPW. Dzięki współpracy Biura Karier PW, Wydziału Architektury PW oraz Oddziału Warszawskiego SARP, studenci WAPW będą mieli okazję trafić pod mentorskie skrzydła wybitnych warszawskich architektek i architektów. 

Pierwsza edycja obejmie opieką pięć mentorskich duetów – już niebawem poznacie nazwiska Mentorek i Mentorów. 

Na zdjęciu: Marta Sękulska-Wrońska, prezes OW SARP oraz Artur Jerzy Filip, pełnomocnik Dziekana WAPW ds. Informacji i Kontaktów Zewnętrznych, jeden z pomysłodawców realizacji programu.