Powstaje film dokumentalny o naszym Wydziale Architektury „Plener – Portret własny.

Film ma na celu promowanie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przez prezentowanie dziedzictwa warszawskiej szkoły rysunku architektonicznego powstałej w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na WAPW.

 

W trakcie praktyk rysunkowych w Tykocinie w sierpniu 2023 rozpoczęła się realizacja filmu reżyserowanego przez Roberta Glińskiego. Zdjęcia będą kontynuowane podczas pleneru Koła Naukowego Rysunku w Rzymie w pierwszym tygodniu września oraz jesienią na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Tytuł roboczy filmu „Plener – portret własny” w dużej mierze oddaje jego ideę i koncepcję realizacyjną. Zdjęcia do filmu są realizowane m.in. z udziałem studentów WAPW. Chcemy w filmie opowiedzieć o środowisku studentów i nauczycieli warszawskiego wydziału architektury, o twórczych pasjach, myślach, emocjach, przeżyciach.

Wybór pleneru jako osi tematycznej związany jest z ponad  100-letnią tradycją Wydziału. Od chwili powstania uczelni za sprawą pasji Zygmunta Kamińskiego studenci odbywali liczne wyprawy rysunkowe w celu rysowania architektury i krajobrazu z natury. Tykocin obok Kazimierza Dolnego ma w tej historii szczególne miejsce. Ten sposób kontaktu z dziełami człowieka ma głęboki sens edukacyjny. Młody adept architektury dzięki możliwości samodzielnej obserwacji i poznawania rzeczywistych zjawisk przestrzennych za pomocą tworzenia rysunków z natury uzyskuje nie zbywalną wiedzę i praktykę, które nie są osiągalne w seminaryjnej ławie czy na akademickim wykładzie. Poznanie i zrozumienie zjawisk związanych z percepcją przestrzeni rzeczywistej jest niezaprzeczalnie fundamentem Warszawskiej Szkoły Architektury. Kontakt podczas pleneru z kadrą dydaktyczną, współdzielenie pasji, rysowanie, korekty, czas poświęcony na wymianę myśli wprowadzają młodych w środowisko architektoniczne. Ta metoda pozwala młodzieży wybierać w przyszłości różne kierunki rozwoju twórczego, uczy samodzielności myślenia, wspiera indywidualność, kształtuje osobowość twórczą przyszłych architektów.

Ponieważ finansowanie filmu odbywa się na podstawie celowych, dobrowolnych datków, zapraszamy wszystkich pragnących wesprzeć to przedsięwzięcie do dokonywania wpłat. Można to zrobić za pośrednictwem Fundacji Wydziału Architektury PW. Darczyńcy, jeśli wyrażą zgodę, mogą być wymienieni w napisach końcowych Filmu jak i w informacjach związanych z jego promocją i dystrybucją. W tym celu należy pobrać załączone do informacji dokumenty, wypełnić i odesłać oryginał oświadczenia na Wydział Architektury do Biura Dziekana z dopiskiem „Film promocyjny”.

Datki na realizację Filmu prosimy wpłacać na konto Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej:

Bank Polski 68 1020 1097 0000 7802 0109 3020 z dopiskiem „Film promocyjny”.

Realizatorzy filmu dziękują za okazane wsparcie.

Mirosław Orzechowski

Oświadczenie osoby wspierającej film (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13,64 kB)
Klauzula RODO (pdf, 104,80 kB)