Pożegnanie

   Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 08.01.2021 roku zmarł w wieku 65 lat

Dr hab. inż. Andrzej Zalewski 

Profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Zastępca Kierownika Podyplomowego Studium Gospodarki Przestrzennej
Pracował na Wydziale Architektury P.W. od 1995 roku, a później również w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także w kilku biurach projektowych. Był członkiem indywidualnym Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Zaprojektował systemy i rozwiązania komunikacyjne dla wielu miast. W swojej pracy naukowej zajmował się przestrzeniami publicznymi, wymogami zrównoważonego transportu i dostępnością dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Jego pasją była tematyka infrastruktury rowerowej. 

Żegnamy Go z wielkim żalem
Dziekan, współpracownicy, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej