Pożegnanie Krzysztofa Kakowskiego

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 października 2023 roku zmarł wybitny inżynier, konstruktor, projektant i ekspert w dziedzinie budownictwa - mgr inż. arch. Krzysztof Kakowski