Pożegnanie

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.12.2022 roku zmarł w wieku 91 lat prof. dr hab. inż. arch. Witold Andrzej Werner.

Z żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. arch. Witolda Andrzeja Wernera, znakomitego pedagoga i wychowawcy wielu pokoleń studentów i promotora wielu doktorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Profesor przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Podstaw Technicznych i Ekonomicznych Projektowania, a także był członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Przeszło 40 lat był związany z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, w którym 20 lat był redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Problemy Rozwoju Miast”; reprezentował instytut na posiedzeniach komisji sejmowych poświęconych problemom inwestycyjnym, chociaż uprzednio przez prawie 20 lat pracował także jako projektant. W środowisku zawodowym znany był jako „najlepszy organizator wśród architektów”. Wśród wielu odpowiedzialnych funkcji jakie pełnił w swoim życiu przede wszystkim i zawsze pozostał człowiekiem.

Msza żałobna odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godzinie 12.00. na warszawskich Powązkach w kościele św. Karola Boromeusza

Żegnamy Go z wielkim żalem
Dziekan, współpracownicy, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Witold Andrzej Werner urodził się 7 czerwca 1931 r. w Warszawie.

W 1955 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Doktorat uzyskał w 1968 r., na podstawie pracy pt. Wpływ procesów produkcyjnych na efektywność rozwiązań przestrzennych zakładów przemysłu meblarskiego, promotor: doc. Tadeusz Pałaszewski, habilitację w 1987 r., praca pt. Ewolucja kryteriów projektowania inwestycji przemysłowych. W 1995 r. uhonorowany tytułem profesora.

W l. 1954-56 pracował jako starszy projektant w Zakładzie i Katedrze Planowania i Architektury Miast. Po uzyskaniu stopnia doktora od 1968 do 1990 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomiki Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego na stanowisku starszego wykładowcy, a po przekształcenia Katedry w Zakład Podstaw Technicznych i Ekonomicznych Projektowania od 1990 do 2004 r. kierował tym Zakładem na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadził wykłady z prawa budowlanego, organizacji i ekonomiki procesu inwestycyjnego oraz zarządzania. Wypromował 5 doktorów.

W l. 1956-70 był zatrudniony w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Drobnego na stanowisku kierownika zespołu architektonicznego i głównego projektanta – projektował obiekty i kompletne zakłady przemysłowe, głównie fabryki mebli, budynki mieszkalne oraz modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów. W l. 1970-73 był dyrektorem ds. techniki w Ośrodku Postępu Technicznego, kierował organizacją zagranicznych wystaw naukowo-technicznych oraz szkoleniem kadr kierowniczych. Od 1973 r. pracował w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, który zmienił nazwę na Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, potem na Instytut Rozwoju Miast (obecni) – na stanowisku docenta, a następnie profesora, kierując Zakładem Organizacji Procesu Inwestycyjnego oraz pełniąc funkcję redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Problemy Rozwoju Miast”. Od 1992 r. prowadzi własną działalność pod firmą Doradztwo Inwestycyjne, wykonuje ekspertyzy dotyczące oceny rozwiązań projektowych obiektów budowlanych. Był członkiem Państwowej Rady Nieruchomości, przewodniczy Kapitule instytucji Certyfikat Dewelopera. Od 2000 r. pracuje na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na stanowisku profesora zwyczajnego. W 1997 r. został honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania.

Najważniejsze Prace Architektoniczne:

Projekty zrealizowane: fabryki mebli w Biskupcu (1963), Biłgoraju (1965), Kielcach (1969), Nowym Mieście Lubawskim (1973); budynek mieszkalny przy ul. Miodowej w Warszawie (1964); ośrodek wypoczynkowy w Gródku nad Dunajcem (1964); zakłady ceramiki w Złotowie (1964); zakład dla niewidomych z hotelem w Białymstoku (1966); zakłady torfowe w Imszarze (1967; nagroda KNiT); fabryka nakryć stołowych w Legnicy (1972).

PUBLIKACJE:

Wybrane: Sterowanie przemysłowym zapleczem badawczym, Warszawa-Poznań 1981; Raport o stanie inwestycji, Warszawa 1983; Ewolucja kryteriów projektowania inwestycji przemysłowych, Warszawa 1984; Ocena przygotowania do pracy architektów, Warszawa 1986; Programowanie obiektów budownictwa inwestycyjnego, Warszawa 1990; Proces inwestycyjny dla architektów, Warszawa 1994 (I wydanie); Proces inwestycyjny – studium przypadku, Warszawa 1996, 2007; Funkcjonowanie wybranych elementów prawa budowlanego, Warszawa 1998; Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Warszawa 1998, 2008; Procedury inwestowania, Warszawa 2004, 2010; Proces inwestycyjny dla architektów, Warszawa 1994, 2000, 2012.

ODZNACZENIA I NAGRODY:

Nagroda Komitetu Nauki i Techniki (1966); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1986); medal „Zasłużonemu dla rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu”(1995); nagrody indywidualne Rektora Politechniki Warszawskiej (1996, 1999).

 

Za: „100 lat Wydziału Architektury PW 1915-2015 Nauczyciele”