Pożegnanie

W dniu 10 stycznia 2023 r. odszedł nasz drogi Kolega arch. Andrzej Ustjan wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, któremu liczne pokolenia architektów zawdzięczają rozumienie istoty sztuki architektury i umiejętność kształtowania formy obiektów budowlanych.

Andrzej Ustjan był wspaniałym projektantem, w Jego dorobku znajdują się  m.in. nagrodzone w krajowych i międzynarodowych konkursach projekty:

Muzeum w Skopje - I wyróżnienie,

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu - I nagroda,

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego - II nagroda,

Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie - wyróżnienie,

Pomnik Walki Narodów o Wolność w Mediolanie - I nagroda.

 

Andrzej Ustjan działał jako dydaktyk na Wydziale Architektury PW.

Dzielił się swoją szeroką wiedzą o architekturze i zasadach kształtowania jej formy. Był nauczycielem lubianym i szanowanym przez studentów za swą profesjonalną rzetelność i pasję, którą skutecznie zaszczepił w licznym gronie swych uczniów.

Był pasjonatem wielu aktywności. Wśród przyjaciół znany był ze swojego zamiłowania do malarstwa i fotografii. Był znawcą kuchni i wielkim smakoszem. Jego miłością były zwierzęta – ukochane psy i tajemnicze smoki.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały, inspirujący Kolega, dający wsparcie nam wszystkim.

Żegnamy Andrzeja z wielkim bólem.

Jego projekty zostaną z nami na lata, świadcząc o Jego niezwykłym talencie i wrażliwości na formę architektoniczną.

Pożegnanie odbędzie się 24 stycznia w Domu Pogrzebowym Służew ul. Fosa 19a o godz. 13.30, a pogrzeb na Cmentarzu Służewskim Starym o godz. 14.15

Dziekan, współpracownicy, Rada Wydziału i społeczność akademicka

Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej