Praca absolwenta w finale Young Talent Architecture Award

Praca magisterska Marka Martynowicza z naszego Wydziału znalazła się wśród 38 projektów rywalizujących o Young Talent Architecture Award.

Praca magisterska pt. „Renesans małomiejskości; perspektywy zamieszkiwania i pracy społeczeństwa twórców. Projekt przekształcenia kwartałów zabudowy Bystrzycy Kłodzkiej” powstała pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Słyka.

Nasz absolwent przedstawił koncepcję przyszłości zamieszkiwania i pracy w społeczeństwie ery cyfrowej oraz możliwości rozwoju małomiejskiej sieci osiedleńczej. Jego celem jest przekształcenie tradycyjnego pojęcia mieszkania i przestrzeni pracy, aby lepiej odzwierciedlały współczesne realia. Zapropozycjonował nowatorską wizję, w której tradycyjna definicja miejskiej kamienicy zostaje rozszerzona i przekracza dotychczasowe granice.

Bystrzyca Kłodzka została wybrana jako miejsce realizacji tej wizji. To miasto położone w Kotlinie Kłodzkiej, charakteryzujące się dobrze zachowaną średniowieczną strukturą. Proces projektowy opiera się na koncepcji archipelagów miejskich, które stanowią kompleksowy plan działania dla małych miast poprzez punktowe interwencje architektoniczne. Te interwencje mają zmieniać wzorce zachowań ludzkich oraz umożliwiać powstawanie nowych sposobów zamieszkiwania i pracy.

Marek Martynowicz opracował koncepcje dla trzech różnych obszarów miasta: kwartału przyrynkowego, obszaru pofabrycznego oraz miejskiego punktu przesiadkowego. W swojej pracy autor zauważa, że środowisko zamieszkiwania i pracy obejmuje szeroki zakres przestrzeni o różnych poziomach prywatności i strukturze własności. Te przestrzenie określane są jako zhybrydyzowane stany pośrednie, które integrują różne aspekty i funkcje.