Prace dyplomowe stworzone na WAPW nagrodzone w konkursie budowlanym Ministra Inwestycji i Rozwoju

Na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma w Poznaniu wręczono trzy wyróżnienia absolwentom WAPW.

W konkursie o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju pod uwagę brane były prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W kategorii prac magisterskich nagrodzone zostały projekty aż trojga absolwentów Wydziału Architektury PW: mgr inż. arch. Joanny Małgorzaty Lemki, mgr Elżbiety Szymańskiej oraz mgr. inż. arch. Tomasza Włogi. Nagrodę otrzymała również doktorantka i asystent naukowy w Zespole Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych Wydziału Inżynierii Lądowej PW, mgr inż. Katarzyna Konieczna. Statuetki konkursowe wręczał autorom uznanych prac wiceminister Artur Soboń.

Mgr inż. arch. Joanna Małgorzata Lemka, "Wpływ światła dziennego na kształtowanie architektury. Współczesne łaźnie miejskie - przestrzeń wyciszenia nad Morzem Bałtyckim". Promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska, mgr inż. arch. Sławomir Kowal.

Mgr inż. arch. Elżbieta Szymańska, "Piętra Kultury - Architektura konstruktu publicznego jako generator integracji społecznej w miastach". Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz.

Mgr inż. arch. Tomasz Włoga, "Studium Architektonicznych, ergonomicznych i technicznych aspektów mieszkalnej architektury przenośnej. Projekt systemu jednostek kontenerowych". Promotor: dr inż. arch. Stefan Westrych.