Premiera raportu z badania kondycji psychicznej osób studiujących i nauczających architekturę w Polsce

W czwartek 14 grudnia 2023 r. odbyła się premiera raportu z badania kondycji psychicznej osób studiujących i nauczających architekturę w Polsce, które odbyło się w ramach ogólnopolskiego projektu „Zawód na A”, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Akademickie WA PW.

Po prezentacji wyników raportu miała miejsce otwarta dyskusja pomiędzy osobami, które stworzyły to badanie, przedstawicielami władz i pracownikami naszego wydziału oraz studentkami i studentami.

Już teraz zapraszamy do kolejnego etapu badań ankietowych, który odbędzie się pod koniec obecnego semestru w styczniu. Następnie zostaną zestawione ze sobą oba badania i ukaże się finalna część raportu.

Mamy nadzieję, że ten raport zainicjuje ogólnopolską dyskusję na temat zdrowia psychicznego w całym środowisku akademickim i pomoże z udziałem ekspertów wypracować rekomendacje, które staną się podwalinami do realnych zmian.

Zapraszamy wszystkich do uważnego zapoznania się z wynikami badania. Raport dostępny jest pod linkiem: 

https://zawod-na-a.pl/RAPORT