Prezentacja - Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM

Zapraszamy na prezentację finalna przedmiotu Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM w dniu 19 marca 2018 r., Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Mała Aula, w godz. 13:00 - 16:00.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury, z czynnym wsparciem Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania odbyła się pierwsza edycja przedmiotu "Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM".

Studenci z pięciu wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, które pracowały nad projektami zlokalizowanymi na terenie centralnego kampusu Politechniki Warszawskiej: Przejście nad Trasą Łazienkowską, Kampus Nowych Technologii oraz Centrum Kongresowe.

Zadaniem zespołów było przygotowanie wielobranżowych projektów, skoordynowanych z pomocą cyfrowych modeli BIM, które zawierają informacje na temat wszystkich elementów projektów.

Dziekani
Wydziału Architektury
Wydziału Inżynierii Lądowej
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Wydziału Elektrycznego
Wydziału Zarządzania

mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie:

Prezentacja finalna przedmiotu
Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM

w dniu 19 marca 2018 r.
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Mała Aula
w godz 13:00 - 16:00

Więcej szczegółów na załączonej grafice