Prezentacja Specjalności AiU1: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA- MIASTO JAKO MIEJSCE ROZWOJU

Zapraszamy studentów studiów magisterskich WAPW na prezentację Specjalności AiU1 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA- MIASTO JAKO MIEJSCE ROZWOJU

Spotkania Informacyjne odbędą się:

21.11.2022 – poniedziałek - godz. 18.00-19.00 - prezentacja zdalna na MS Teams

Spotkanie w Kalendarzu/Zespole AiU1 2022/23, kod do zespołu:  us86toh

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aNVfeAea2Qzsx8yJAUZWx5nVD1fKnLa2H5HcTLSv3aWE1%40thread.tacv2/1668462324026?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220f4dc0f7-6a39-4b80-9d5a-78c912c917d4%22%7d

oraz

25.11.2022 – piątek - godz. 16.15-17.15, sala 101

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni- Kierownik Katedry PUiKW

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki

dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

mgr inż. arch. Grzegorz Buczek

mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska

mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka

mgr inż. arch. Michał Purski

mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski

dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik

 

Więcej informacji na temat specjalności:

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Specjalnosci-studiow-magisterskich/AiU1