Prezentacja specjalności A3 – ARCHITEKTURA TECHNOLOGII i STRUKTURY – KONTEKSTU i ZNACZENIA

W imieniu prof. arch. Anny Marii Wierzbickiej i całego zespołu prowadzących zapraszamy na prezentację specjalności. Ze względu na zmianę nazwy specjalności A3 z Architektura Technologii i Struktury na Architektura Kontekstu i Znaczenia oraz zawartość merytoryczną programu zachęcamy do wzięcia udziału w prezentacji.

ARCHITEKTURA to sztuka, sprawa emocji wykraczająca daleko poza kwestie budownictwa. Budownictwo MA ZAPEWNIAĆ TRWAŁOŚĆ. Architektura MA PORUSZAĆ. 

Le Corbusier, W stronę architektury

Prezentacja odbędzie się w dwóch terminach:

  1.      15.11.2022 (wtorek) godz. 15.15 na WAPW
  2.      21.12.2022 (poniedziałek) godz. 14.15 za pośrednictwem MT.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0443350c3e28488e9677c775d474f7b0%40thread.tacv2/1668375655775?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%221f8ad51e-7aee-4d8e-a2e3-f4a03b34f8f3%22%7d

     W ramach specjalności proponujemy analizę naukową "architektury" o ujęcie na płaszczyźnie praktyki architektonicznej, konserwatyzmu Rogera Scrutona i jego kategoryzacji sztuki oraz architektury w ramach kultury. Można wtedy traktować ją jako sztukę opartą na integracji obiektywnej, wielodyscyplinarnej współczesnej "technologii" i odpowiadającej jej "struktury" funkcjonalno-przestrzennej z nieobiektywnym, ale w tym przedziale architektury przymusem stosowania "znaczenia". Takie widzenie architektury jest zgodne (z rosnącymi w miarę wzrostu jakości życia) tendencjami godzenia materii i ducha w architekturze, czyli w praktyce integrowania współczesnych możliwości technicznych i znaczenia. Nie jest to związane ze skalą obiektów. Przez analogię do pojęcia "kultury wysokiej", można tu analizować "architekturę wysoką".

     Specjalizacja ukierunkowana jest na edukację architektoniczną poprzez rzeczywisty kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Z tego względu zajęcia z projektowania prowadzone są przez praktykujących architektów o wybitnym dorobku twórczym takich jak: arch. Piotr Bujnowski (Bujnowski), arch. Konrad Grabowiecki (BBGK), arch. Maciej Kaufman (Archigrest), arch. Justyna Dziedziejko (topo Scape), Szymon Kalata (Kalata Architekci), arch. Tomasz Kosma Kwieciński (ATJ Architekci), arch. Jakub Pieńkowski, arch. Filip Strzelecki , a także naukowców i praktyków z dziedziny architektury i urbanistyki dr arch. Paweł Trębacz, dr arch. Renata Józwik, dr Kinga Zinowiec–Cieplik,  dr arch. Ewelina Gawell, arch. Magdalena Duda oraz doktorantami WAPW: arch. Wiktor Gago, arch. Maria Arno, arch. Agnieszka Lewandowska arch. Emilian Nagiel oraz gościnnie wizytujący prof. arch. Jurij Kriworuczko z Politechniki Lwowskiej.

     Program zajęć jest stale udoskonalany i dostosowywany do aktualnych potrzeb społecznych. W sem. 2/10 ra. 2022/2023 zajęcia z Projektowania, Seminarium i Wykład prowadzone będą jako elementy kompatybilne. Zespół prowadzących: arch. Szymon Kalata, arch. Maciej Kaufman (projekt architektoniczny), prof. nzw. dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. zw. dr hab. inż. arch. Konarad Kucza–Kuczyński,  r Kinga Zinowiec–Cieplik, dr arch. Ewelina Gawell, dr arch. Paweł Trębacz, dr arch. Renata Józwik, arch. Filip Strzelecki, arch. Agnieszka Lewandowska (seminarium, wykłady).

 

Zajęcia projektowe zostaną poprowadzone we współpracy z Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Zadaniem będzie zaprojektowanie budynku - Pawilonu Wolności – znaku, który jest manifestem i posiada narracje znaczeniową. Proponowane rozwiązania architektoniczne mają nieść ze sobą treści ideowe jednocześnie będąc możliwe do zrealizowania. Projekt ma charakter realizacyjny i pod koniec semestru zostanie wybudowany jako pawilon tymczasowy – „manifest przestrzenny” w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zajęcia - seminarium i wykłady będą częściowo realizowane podczas wyjazdu studialnego do Berlina.

Zapraszamy wszystkich serdecznie

Prof. arch. Anna Maria Wierzbicka