Prezentacja specjalności AiU1 "Miasto jako miejsce rozwoju"

Prezentacja odbędzie się w tym tygodniu w środę (24.11) godz. 16.15 oraz w następnym tygodniu również w środę o tej samej godzinie za pośrednictwem platformy MS Teams.

W imieniu Prof. Katarzyny Pluty zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich, na prezentację specjalności AiU1 "Miasto jako miejsce do rozwoju". Będą mogli Państwo zobaczyć jakie tematy podejmujemy na projektach i seminariach, w tym na wyjazdowym seminarium organizowanym wspólnie z Technische Universität w Berlinie. Na spotkaniu poznają Państwo także zespół Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego oraz będą Państwo mogli zadać pytania dotyczące programu i tematyki specjalności.Dla Państwa wygody organizujemy dwa spotkania.

Pierwsze odbędzie się w środę, 24 listopada, o godz. 16:15 za pośrednictwem platformy MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azoNueY51N3NuNXGizMd4J0-ruYTdbizmxjUXVmDJKGw1%40thread.tacv2/1637441365214?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220f4dc0f7-6a39-4b80-9d5a-78c912c917d4%22%7d

Na drugie spotkanie zapraszamy za tydzień, również w środę, 1 grudnia, o godz. 16:15 także za pośrednictwem platformy MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azoNueY51N3NuNXGizMd4J0-ruYTdbizmxjUXVmDJKGw1%40thread.tacv2/1637441452086?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220f4dc0f7-6a39-4b80-9d5a-78c912c917d4%22%7d

Serdecznie zapraszamy!